God bless America – het ‘oogstseizoen’

De feestelijk bedoelde slogan van het oogstseizoen, dat loopt van het najaar tot aan de winter, luidde: ʻGo wild!ʼ Deze slogan bevatte een leuke kwinkslag, want niet alleen werden natuurliefhebbers ermee opgeroepen ʻde wildernisʼ in te trekken, tevens werden ze ermee aangemoedigd om helemaal ʻwildʼ te gaan op het gebied van dodelijk wapentuig. Immers: jagen … Meer lezen over God bless America – het ‘oogstseizoen’